АРБАЎ выказала пазіцыю аб Указанні ЦБ аб парадку адклiкання ліцэнзій

Автор: admin | News | 23.02.2012 4:57 пп

Асацыяцыя расійскіх банкаў прыняла ўдзел у разглядзе падрыхтаванага Банкам Расіі праекта Указанні "Аб парадку адклiкання ў крэдытных арганізацый ліцэнзіі на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый пры ўстанаўленні істотнай недакладнасці справаздачных дадзеных". Праведзены ёю з удзелам банкаў – членаў АРБАЎ аналіз праекта Указанні дазваляе зрабіць выснову аб тым, што некаторыя яго палажэнні маюць патрэбу ў пэўнай карэкціроўцы. Пра гэта гаворыцца ў лісце прэзідэнта АРБАЎ Гарагін Тосунян ў Банк Расіі. Асацыяцыя расійскіх банкаў, адзначаецца ў ім, спадзяецца, што прапанаваныя банкаўскім супольнасцю заўвагі да праекту Указанні будуць улічаныя пры яго дапрацоўцы Цэнтрабанкам. Указанне заклікана вызначыць "парадак" адклікання ЦБ ў крэдытнай арганізацыі (КА) ліцэнзіі на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый. На жаль, праект змяшчае толькі пералік розных абставінаў, якія павінны сведчыць аб "істотнай недакладнасці справаздачных дадзеных крэдытнай арганізацыі". Цікава, што падобны пералік парушэнняў, а таксама патрабаваны парадак прымянення санкцый ўтрымліваюцца ў Інструкцыі ЦБ ад 31 сакавіка 1997 года № 59 "Аб прымяненні да крэдытных арганізацыям мер уздзеяння за парушэнні прудэнцыяльных норм дзейнасці". Аднак за тыя ж самыя парушэнні, якія пералічаны ў праекце Указанні, Інструкцыя прапануе прымяняць не толькі водгук ліцэнзіі, але таксама іншыя санкцыі, устаноўленыя артыкулам 75 Закона аб Банку Расіі. У прыватнасці, напрыклад, спаганяць штраф; абмяжоўваць правядзенне асобных банкаўскіх аперацый на тэрмін да шасці месяцаў. Выданне праекта Указанні ў прапанаванай рэдакцыі, на думку юрыстаў АРБАЎ, непазбежна прывядзе да калізіі ў нарматыўных актах Банка Расіі і адсутнасці адназначнага разумення падыходу пры размежаванні розных выпадкаў. Напрыклад, становіцца не ясна, калі ЦБ адклікае ў ДА банкаўскую ліцэнзію за прадастаўленне недакладнай справаздачнасці, а калі абмяжоўваецца спагнаннем штрафу або простым папярэджаннем. Таму прапануецца: 1) ўключыць у праект падрабязны механізм (працэдуру) адклікання ліцэнзіі ў ДА па разглядаемых падставах, каб прывесці яго ў адпаведнасць з артыкулам 74 Закона аб Банку Расіі; 2) выразна размежаваць выпадкі недакладнасці справаздачных дадзеных ДА, за якія да іх можа быць прыменена санкцыя ў выглядзе адклікання ліцэнзіі, ад іншых скажэнняў справаздачнасці, што цягнуць прымяненне іншых мер, у прыватнасці, устаноўленых артыкулам 74 Закона аб Банку Расіі і Інструкцыяй № 59. Прадстаўленне недакладных справаздачных дадзеных можа адбыцца па розных прычынах, гаворыцца ў лісце АРБАЎ. Напрыклад, у выніку кампутарнага збою або тэхнічных хібаў пры перадачы інфармацыі па каналах сувязі. Таму прадстаўленне недакладных дадзеных аднаразова на працягу, дапусцім, аднаго года не павінна прыводзіць да прымянення Банкам Расіі адной з найбольш сур'ёзных мер адміністрацыйнага ўздзеяння. Бо водгук банкаўскай ліцэнзіі ў разгляданым выпадку – гэта права, а не абавязак Банка Расіі. Таму ЦБ мае права размяжоўваць гэтыя выпадкі ў нарматыўным акце. У праекце Указанні прыведзены пералік выпадкаў, калі крэдытныя арганізацыі абавязаны прадстаўляць у Банк Расіі якія-небудзь справаздачныя дадзеныя. Відавочна, што прадстаўленая імі справаздачнасць можа ўтрымоўваць недакладнасць, як істотную, так і нязначную. З праекта вынікае, што ва ўсіх пералічаных выпадках Банк Расіі павінен адклікаць банкаўскія ліцэнзіі, не прымаючы да ўвагі характар ​​і ступень парушэнні. Уяўляецца, што такі падыход не адпавядае сэнсу пункта 3 часткi 1 артыкула 20 Закона аб банках, які дапускае магчымасць адклікання ліцэнзіі толькі пры кваліфікацыі факту недакладнасці справаздачных дадзеных як істотнага. Такім чынам, у праекце мэтазгодна вызначыць крытэры істотных парушэнняў, якія павінны быць агульнымі для ўсіх выпадкаў. Інакш гэта можа прывесці да неабгрунтаванага (суб'ектыўным) прымяненню тэрытарыяльнымі падраздзяленнямі ЦБ мер, прадугледжаных праектам Указанні, замест нормаў артыкула 74 Закона аб Банку Расіі, а таксама паставіць у няроўнае становішча фактычна стабільныя і / або буйныя ДА, для якіх аднаразовае наступ абставінаў, выкладзеных, у прыватнасці, у пункце 1 праекта Указанні, з арганізацыямі, свядома і неаднаразова дапускаюць такія парушэнні. У адпаведнасці з падпунктам 1.4 пункта 1 праекта Указанні Банк Расеі мае права адклікаць у ДА ліцэнзію пры ўстанаўленні аднаго або некалькіх фактаў істотнай недакладнасці справаздачных дадзеных, калі прадстаўленая ёю ў Банк Расеі справаздачнасць не адлюстроўвае фактычнага невыканання ДА абавязацельстваў перад крэдыторамі і (або) абавязкаў па выплаце абавязковых плацяжоў. Уяўляецца, што падобнае ўмова не можа сведчыць аб недакладнасці справаздачных дадзеных само па сабе, паколькі факты належнага або неналежнага выканання абавязацельстваў могуць быць устаноўлены толькі рашэннем суда, а не Банкам Расіі. Напрыклад, падобная сітуацыя ўзнікае, калі ДА лічыць, што яна належным чынам выканала / не выканала абавязак па выплаце, напрыклад, абавязковых плацяжоў, а гэты факт аспрэчваецца падатковым органам. Аналагічная сітуацыя складваецца ў выпадку парушэння дагаворных абавязацельстваў перад контрагентамі (крэдыторамі). Акрамя таго, устанаўленне такога падставы можна разглядаць як неабгрунтаванае ўмяшанне ў гаспадарчую дзейнасць КА. Кожнае ў асобнасці парушэнне, указанае ў пункце 1 праекта Указанні, можа не насіць істотнага характару, калі яны нязначныя па велічыні. Аднак пры наяўнасці прыкмет наўмыснае або сістэмнасці і без прыняцця ДА мер па іх ліквідацыі або прадухіленні ўзнікнення ў будучыні могуць сведчыць аб істотнай недакладнасці справаздачных дадзеных. На думку юрыстаў АРБАЎ, кожнае з парушэнняў, названых у падпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 праекта Указанні варта кваліфікаваць як істотнае толькі ў тых выпадках, калі скажэння справаздачных дадзеных прывяло да змены сумы актываў больш чым на 0,1%. А кожнае з парушэнняў, названых у падпунктах 1.1 – 1.7 пункта 1 Указанні, можа прывесці да перакваліфікацыі пазыкі ў іншую катэгорыю якасці. Такая перакваліфікацыя можа спарадзіць спрэчка паміж ДА і Банкам Расеі, які не можа быць дазволены з прычыны адсутнасці механізму абскарджання рашэння тэрытарыяльнага ўстановы ЦБ аб аднясенні канкрэтнай пазыкі да той ці іншай катэгорыі якасці. У сувязі з выкладзеным, прапануецца на перыяд абскарджання рашэння тэрытарыяльнага ўстановы Банка Расіі аб кваліфікацыі таго ці іншага дзеянні банка як парушэнні, а таксама абскарджання акту праверкі ці іншага дакумента, у якім будзе зафіксаваны факт прадстаўлення ДА недакладнай справаздачнасці, ужываць мараторый на водгук ліцэнзіі. Паколькі водгук ліцэнзіі з'яўляецца надзвычайнай мерай уздзеяння на крэдытную арганізацыю, прапануецца ў тэксце праекта Указанні прадугледзець, што яна можа быць прыменена толькі тады, калі іншыя меры ўздзеяння, ужытыя да ДА на працягу года, аказаліся безвыніковымі. Праект Указанні не ўлічвае магчымасць ўзнікнення ў ДА пералічаных у ім фактаў недакладнасці справаздачнасці ў выніку ненаўмысна памылкі радавога аператара пры яе складанні ў сувязі з няправільна зразуметай інструкцыяй або іншымі фактарамі, а таксама ў выніку збою праграмнага забеспячэння або няправільнай налады функцыяналу па складанні справаздачнасці. Шматразовыя змены, што ўносяцца Банкам Расіі ў парадак складання справаздачнасці на працягу невялікага прамежку часу (2-3 разы на год), прыводзяць да таго, што кампаніі – распрацоўнікі праграмных банкаўскіх прадуктаў не паспяваюць своечасова падрыхтаваць якасныя версіі аперацыйных сістэм, у сувязі з чым павышаецца ролю чалавечага фактару, што ў большай ступені і з'яўляецца прычынай дапускаюцца памылак. Акрамя таго, указаны ў праекце Указанні колькасны крытэрый (600 тыс. руб.) Па памеры не з'яўляецца істотным не толькі для буйной ДА, але і для невялікага банка. Таму ў праект Указанні неабходна ўнесці змены, якія ўлічваюць ненаўмысных дзеянні персаналу крэдытнай арганізацыі і прадугледжваюць больш высокую ступень істотных парушэнняў, перавышэнне якой адмоўна адаб'ецца на яе фінансавым становішчы. На думку АРБАЎ, адзінай прычынай, спагадна водгук ў ДА ліцэнзіі на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый, можа з'яўляцца толькі наўмыснае скажэнне банкам справаздачнасці ў мэтах утойвання яго рэальнага фінансавага становішча, які нясе пагрозу інтарэсам кліентаў, ўкладчыкаў і крэдытораў банка.

Отзывов нет

Комментариев пока нет.

RSS-лента комментариев.

Комментарии закрыты.